Courses (only in Dutch)

Het DEMO Cursuspalet in 2015

Sapio B.V. biedt in het jaar 2015 de volgende in-huis cursussen in DEMO aan: Awareness, Bachelor , Master en Expert. Bij de beschrijvingen van de cursussen staan de begintermen (voorwaarden) en de eindtermen (verworvenheden) vermeld, zodat u snel kunt bepalen welke cursus voor u het meest geschikt is om u (verder) te bekwamen in DEMO. Bij dit cursuspalet hoort het volgende ontwikkelingspad:

DEMO Awareness

DEMO Bachelor

DEMO Master

gedurende minstens 6 maanden actieve toepassing van de methodiek

DEMO Expert

 

DEMO Awareness (2 dagdelen)

Het volgen van de cursus DEMO Awareness is de aangewezen weg om kort en bondig kennis te maken met een radicaal nieuwe denk- en werkwijze over organisatie en ICT, die veranderingsprojecten (IT, BPR, architectuur, kwaliteitszorg, enz.) spectaculair verkort en verbetert. Aan de hand van een simpele casus maakt u kennis met de kernconcepten van DEMO. Via korte presentaties van diverse projecten leert u het brede spectrum aan toepassingen kennen alsook de integrerende rol die DEMO daarin speelt. Op http://www.ee-institute.org vindt u een brochure van de cursus.

Begintermen: gezond verstand en enige ervaring met (het werken in) organisaties.

Eindtermen: U beschikt over elementaire kennis van DEMO. U bent daardoor in staat DEMO-analyses van bedrijfssituaties te begrijpen en zich een oordeel te vormen over wat DEMO voor uw eigen werk kan betekenen.

Minimum aantal cursisten: 4. Maximum aantal cursisten: 12.

Prijs: € 550 per cursist voor de eerste vier cursisten. Vanaf de vijfde cursist, is de prijs € 150 per cursist. In deze prijs zijn boeken en cursusmap inbegrepen.

 

DEMO Bachelor (6 dagdelen)

Dit is de instapcursus voor het daadwerkelijk leren van DEMO. De eerste twee dagdelen zijn gelijk aan die van de cursus DEMO Awareness. U maakt kennis met twee theorieën: de PSI-theorie (Performance in Social Interaction) en de TAO-theorie (Teleology, Affordances, Ontology). Daardoor verwerft u een nieuw en samenhangend inzicht in de basisbegrippen rondom organisatie en ICT: communicatie, informatie, actie en organisatie. Daarop gebaseerd leert u de vier aspectmodellen van DEMO begrijpen (Constructiemodel, Procesmodel, Actiemodel en Feitenmodel). Vervolgens leert u hoe u het Constructiemodel en het Procesmodel van een organisatie opstelt en welke voordelen ze bieden. De cursus wordt afgesloten met een examen, dat wordt afgenomen door het Enterprise Engineering Institute. Bij goed gevolg ontvangt u het diploma ‘DEMO Bachelor’. Op http://www.ee-institute.org vindt u een brochure van de cursus.

Begintermen: gezond verstand en enige ervaring met (het werken in) organisaties.

Eindtermen: U bezit een grondige kennis van de kernideeën van DEMO en van hun integrerende samenhang. U bent in staat alle aspectmodellen te begrijpen, en het Constructiemodel en Procesmodel  van een organisatie zelfstandig te maken.

Minimum aantal cursisten: 4. Maximum aantal cursisten: 12.

Prijs: € 1650 per cursist voor de eerste vier cursisten. Vanaf de vijfde cursist, is de prijs € 450 per cursist. In deze prijs zijn boeken en cursusmap inbegrepen.

Houdt u er rekening mee dat u naast de 6 dagdelen cursus nog eens 6 dagdelen nodig hebt voor studie en huiswerk.

 

DEMO Master (6 dagdelen)

De kennis die u in de cursus DEMO Bachelor hebt opgedaan wordt verdiept en uitgebreid. Naast de PSI- en de TAO-theorie maakt u ook kennis met de FI-theorie (Fact and Information) en de BETA-theorie (Binding Essence with Technology and Architecture). In toenemend complexere voorbeelden leert u alle vier de aspectmodellen (Construction Model, Process Model, Action Model en Fact Model) van uiteenlopende soorten enterprises op te stellen. In de oefeningen en discussie daarover leert u wat u met elk van die modellen kunt doen en groeit het inzicht dat ze tezamen de complete essentie van een enterprise vastleggen. De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed gevolg ontvangt u het diploma ‘DEMO Master’ van het Enterprise Engineering Institute.

Op http://www.ee-institute.org vindt u een brochure van de cursus.

Begintermen: Diploma DEMO Bachelor.

Eindtermen: U bezit een grondige kennis van de kernideeën van DEMO en van hun integrerende samenhang. U bent in staat zelfstandig deel te nemen in projecten waarin DEMO wordt toegepast, en DEMO Bachelors te coachen.

Minimum aantal cursisten: 4. Maximum aantal cursisten: 12.

Prijs: € 1650 per cursist voor de eerste vier cursisten. Vanaf de vijfde cursist, is de prijs € 450 per cursist. In deze prijs zijn boeken en cursusmap inbegrepen.

Houdt u er rekening mee dat u naast de 6 dagdelen cursus nog eens 6 dagdelen nodig hebt voor studie en huiswerk.

 

DEMO Expert (6 dagdelen)

Deze cursus is allereerst een verdieping van de zaken die u al in de cursus DEMO Master hebt geleerd. U leert het metamodel van DEMO begrijpen en u leert zeer complexe organisaties te modelleren. Nieuwe onderwerpen zijn:

  • Het modelleren van de I-organisatie (I van informationeel) en de D-organisatie (D van documenteel) van een enterprise, als opstap naar de implementatie van de B-organisatie van de enterprise.
  • De overgang van DEMO naar gangbare procesmodellen en datamodellen.
  • Het toepassen van organisatie ‘design patterns’.
  • Het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het besturen van bedrijfsprocessen.

De cursus wordt afgesloten met een examen, in de vorm van een assessment. Bij goed gevolg ontvangt u het diploma ‘DEMO Expert’ van het Enterprise Engineering Institute.

Begintermen: Diploma DEMO Master en ruime praktijkervaring in de toepassing van DEMO.

Eindtermen: U bezit een grondige kennis van het analyseren, simuleren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. U bent in staat leiding te geven in projecten waarin DEMO wordt toegepast en DEMO Masters te coachen. Tevens bent u bevoegd op te treden als docent in de cursussen DEMO Awareness, DEMO Bachelor en DEMO Master.

Minimum aantal cursisten: 4. Maximum aantal cursisten: 12.

Prijs: € 1650 per cursist voor de eerste vier cursisten. Vanaf de vijfde cursist, is de prijs € 450 per cursist. In deze prijs zijn boeken en cursusmap inbegrepen.

Houdt u er rekening mee dat u naast de 6 dagdelen cursus nog eens 6 dagdelen nodig hebt voor studie en huiswerk.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.